Розклад уроків (3 тиждень) проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” 3 клас

Окрім онлайн-версії уроків наYouTube МОН, заняття можна буде дивитися також на телеканалах:

  • 1 клас – Піксель
  • 2 клас – UA:Перший
  • 3 клас – UA:Культура
  • 4 клас – ПлюсПлюс

Уроки транслюватимуться у вівторок та четвер з 09:00 до 10:00.

/Files/images/3-3.png

Класний керівник: Горпинюк Світлана Михайлівна

Зворотній звязок: Viber та svitlana.gorpinyuk@ukr.net

Українська мова

Дієслово
108 01.04 Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови С.142 Виконати впр338 https://www.youtube.com/watch?v=SGwzy9bsny8
109 02.04 Дієслово як частина мови С.142 Виконати впр339
110 03.04 Зв’язок дієслова з іменником у реченні С.143 Виконати впр.342 https://www.youtube.com/watch?v=trkFIhjD0es
111 07.04 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки https://www.youtube.com/watch?v=tFUoH21hWaQ
112 08.04 Дієслова-антоніми С.146 Виконати впр.346 https://www.youtube.com/watch?v=OiP-Tu37vOA
113 09.04 Дієслова-антоніми С.147 Виконати впр.349
114 10.04 Дієслова-синоніми С.148 Виконати впр.351 https://www.youtube.com/watch?v=f_XfZl6QwKo
115 14.04 Дієслова - синоніми С.148 Виконати впр.352
116 15.04 Змінювання дієслів за часами С.150 Виконати впр.355 https://www.youtube.com/watch?v=gDNDaO5rDcw
117 16.04 Змінювання дієслів за часами С.150 Виконати впр.356
118 17.04 Уживання дієслів у переносному значенні С.150 Виконати впр.359
119 21.04 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір
120 22.04 Змінювання дієслів за часами С.152 Виконати впр.363
121 23.04 Дієслова,що виражають незавершену і завершену дію С.154 Виконати впр.366
122 24.04 Дієслова,що виражають незавершену і завершену дію С.154 Виконати впр. 367
123 28.04 Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій,явищ С.155 Виконативпр.370
124 29.04 Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій,явищ С.156 Виконати впр.371
125 30.04 Напимання частки не з дієсловом С.157 Виконати впр.374 https://www.youtube.com/watch?v=dLUK_PwLsVI
126 05.05 Написання частки не з дієсловами С. 158 Виконати впр. 377 https://www.youtube.com/watch?v=dLUK_PwLsVI
127 06.05 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання привітання до дня матері https://rozumaka.com/urok-rozvitku-zv-yaznogo-movlennya-skladannya-privitannya-do-dnya-materi-ukrayinska-mova-3-klas/
128 07.05 Повторення вивченого про дієслово С. 159 Виконати впр. 381 Списати другий абзац вправи,дібрати антоніми виділених слів
129 08.05 Підсумкова перевірка . Диктант https://www.youtube.com/watch?v=qxV-gzxkjRc

Математика

105 Ділення на двоцифрове число шляхом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число 01.04 С.135-136 №894-903 Знайти частку способом послідовного ділення https://www.youtube.com/watch?v=FPOdCsZIBuw
106 Ділення на двоцифрове число шляхом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного 03.04 С.136 №904-913 Знайти частку способом послідовного ділення
107 Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 06.04 С.137-138 №914-922 Розв’язати рівняння Розв’язати задачу
108 Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота 07.04 С.138-139 №923-932 Порівняти,не виконуючи обчислень https://www.slideshare.net/MariyaPasichnyk/ss-47641982
109 Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин 08.04 С.139-140 №933-942 Знайтти значення виразів,накреслити прямокутник
110 Контрольна робота № 7 10.04 http://yrokiu.ru/rozrobki-urokiv/rozrobki-urokiv-3-klas/matematika-3-klas/2157-matematika-3-klas-kontrolna-robota-7
111 Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множен­ня і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 13.04 С.141 №943-951 Обчислити значення виразів Розв’язати задачу за таблицею
Частини
112 Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів) 14.04 С.142-145 №952-962 Знайти частину цілого,розв’язати задачу https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk
113 Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 15.04 С.145-146 №963-972 Знайти частину цілого,розв’язати задачу
114 Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 17.04 С.147-148 №973-981 Порівняти дроби https://www.youtube.com/watch?v=R6hh-dMGxH0
115 Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 21.04 С.148-150 №982-993 Обчислити значення виразів
116 Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами 22.04 С.150-151 №994-1003 Розв’язати задачу
117 Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа 24.04 С.152-153 №1004-1011 Накреслити відрізок,розв’язати задачу
118 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною 27.04 С.153-154 №1012-1021 Обчислити значення виразів
119 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною. Самостійна робота 28.04 С.155-156 №1022-1030 Знайти довжину відрізка
120 Повторення і закріплення вивченого про части­ни. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 29.04 С.157-158 №1031-1039 Накреслити відрізок
121 Контрольна робота № 8 (Усні обчислення) 04.05
121 04.05 Повторення вивченого за рік Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії). Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини. (№ 1-10 ) С.160 №9, 10 Обчислити значення виразів, розв’язати задачу https://rozumaka.com/konspekt-uroku-na-temu-analiz-kontrolnoyi-roboti-povtorennya-numeratsiyi-tritsifrovih-chisel-zadachi-na-zbilshennya-zmenshennya-chisla-na-kilka-odinits-na-2-diyi-porivnyannya-imenovanih-chis/
122 05.05 Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2–3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць. (№ 11-20 ) С. 161 №19, 20 Обчислити значення виразів, розв’язати задачу https://naurok.com.ua/prezentaciya-chitannya-i-zapis-chisel-u-numeraciyniy-tablici-rozryadniy-sklad-chisla-zapis-chisla-u-viglyadi-sumi-rozryadnih-dodankiv-zagalna-kilkist-odinic-desyatkiv-soten-u-tri-79379.html
123 06.05 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків. (№ 21-30 ) С.163 №29, 30 Обчислити значення виразів, розв’язати задачу https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-matematiki-dlya-3-klasu-povtorennya-za-rik-usne-dodavannya-i-vidnimannya-tricifrovih-chisel-zadachi-na-znahodzhennya-sumi-troh-dodankiv-43473.html
124 08.05 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння. (№ 31-40 ) С.164 №39, 40 Обчислити значеня виразів, розв’язати задачу

Літературне читання

106 01.04 М. Трублаїні «Шоколад боцмана» 141–142 https://www.youtube.com/watch?v=eQbJwTGany4
107 03.04 Урок позакласного читання
108 06.04 Є. Гуцало «Прелюдія весни» https://www.youtube.com/watch?v=mJmgDvVgE0k2–143
109 07.04 Продовження роботи над оповіданням Є. Гуцала «Прелюдія весни» 144–145
110 08.04 Ю. Збанацький «Лелеки» (скорочено) 145–147 https://www.youtube.com/watch?v=Y8DdhgZ-Ius
111 10.04 Продовження роботи над оповіданням Ю. Збанацького «Лелеки» 148–149
112 13.04 Г. Демченко «Лелеки» (скорочено)* 149–150
113 14.04 Продовження роботи над оповіданням Г. Демченко «Лелеки»* 150–151
114 15.04 В. Чухліб «Равлик» 151–153 https://www.youtube.com/watch?v=Gmec54FgYSI
115 17.04 Урок позакласного читання
116 21.04 Д. Чередніченко «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик» 153–155
117 26.04 Продовження роботи над оповіданням Д. Чередніченка «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик» 155–156
118 22.04 О. Буцень «Айстри» 156–157 https://www.youtube.com/watch?v=91F9-lXTccg
119 24.04 Повість. М. Стельмах «Гуси-лебеді летять» 158–159
120 27.04 Продовження роботи над уривком з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово) 159–161
121 Тема 28.04 Аналіз контрольної роботи. Повтори і пригадай. Узагальнюючий урок за темою «Світ прози» 161
122 04.05 Леся Воронина.Фантастична повість «Таємниця пурпурової планети» (скорочено) С.87-89 «Перлинки» Читати і переказувати https://www.rulit.me/books/taemnicya-purpurovoi-planeti-read-357158-1.html
123 05.05 Леся Воронина.Фантастична повість «Таємниця пурпурової планети» (продовження) С.90-92 « Перлинки» Читати і переказувати https://www.rulit.me/books/taemnicya-purpurovoi-planeti-read-357158-1.html
124 06.05 Сашко Дерманський «Невидатних дітей не буває» С. 92-93 «Перлинки»
125 08.05 Сашко Дерманський «Мрія Маляки»уривок С. 96-99 « Перлинки» https://www.youtube.com/watch?v=O7-pJg1_F1g

Природознавство

53 02.04 Охорона рослинного та тваринного світу. Червона книга України С.132-134 Опрацювати матеріал https://www.youtube.com/watch?v=vwI26zdDqz0
54 07.04 Державні заповідники. Заповідні території рідного краю С.135-136 чит. І переказ. https://www.youtube.com/watch?v=LlxN_GGNWas
55 09.04 Гриби – живі організми. Будова грибів. Гриби їстівні та отруйні. Значення грибів для природи С.137-138 https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45MkXkk
56 14.04 Бактерії. Значення бактерій для природи. c.139- 140 опрацювати,дати відповіді на запитання https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y
57 16.04 Запитання до природи. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини? С.141-142 ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ
58 21.04 Віруси С.143 https://www.youtube.com/watch?v=SY7U2sxMdC4
59 23.04 Тем.бал Підсумковий урок по темі «Рослини, тварини і середовища їх існування». Контрольна робота з теми „ Рослини, тварини і середовища їх існування ”. https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-prirodoznavstva-3-klas-9858.html
Людина та її організм
60 28.04 Організм людини. Система органів тіла людини та їх роль у забезпеченні життєдіяльності С.144-146 https://www.youtube.com/watch?v=dgaovSRHGPQ
61 30.04 Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри. Практична робота: вивчення властивостей шкіри С.146 – 148 ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНУ РОБОТУ
62 05.05 Опорно-рухова система. Формування постави. Практичне завдання: перевірка власної постави. С.149- 150 https://vseosvita.ua/library/formuvanna-postavi-prakticne-zavdanna-perevirka-vlasnoi-postavi-67092.html
63 07.05 Травна система. Харчування. Дослідницький практикум «Раціон здорового харчування» С.151-152
https://naurok.com.ua/urok-prirodoznavstva-na-temu-harchuvannya-doslidnickiy-praktikum-racion-zdorovogo-harchuvannya-51079.html

Англійська мова

Вчитель: Рогова Мар'яна Григорівна

Зворотній звязок: Viber та moriana_95@ukr.net

№п/п Дата Тема Завдання
1. 13.03 Як ти провів вчорашній день впр.4.,ст.109(усно)вивчити слова
2. 16.03 Як ми розважаємося. впр.4.,ст.107(письмово)
3. 20.03 Підсумковий урок з теми: «Відпочинок та дозвілля» Повторити лексичний та граматичний матеріал
4. 30.03 Яка сьогодні погода впр.1.,cт.108(читати)вивчити вірш
5. 03.04 Пори року https://www.youtube.com/watch?v=fKa8ayPAaic впр.3.,cт.111(усно)
6. 06.04 Календар https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM впр.5.,cт.113(усно)
7. 10.04 Наші мрії впр.3.,cт.115(читати та перекладати)
8. 13.04 Свята. https://www.youtube.com/watch?v=VKbMSzBXr4w впр.3.,cт.119(письмово)вивчити слова
9. 17.04 Скоро канікули впр.4.,cт.122(читати)вивчити слова
10. 24.04 Моє літо впр.5.,cт.125(письмово)
15 24.04 Предмети одягу ст.90
Кiлькiсть переглядiв: 286
Крушинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

вул. Миру 42-Б, с. Крушинівка, Бершадський район, Вінницька область, 24423

Дата останньої зміни 03 Червня 2021

Фотогалерея